Isikuandmete töötlemine ehk privaatsuspoliitika

Toonerimees.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on HSGoup Grupp OÜ (registrikood 14807404) asukohaga Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla, Võru mnt 11-7, 64231, tel +372 53914855 ja e-kiri info@toonerimees.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed);
  • klienditoe andmed.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes ja jaekauplustes. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks. Parima teenindamise nimel võib Toonerimees.ee avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Toonerimees.ee teenuseid. Isikuandmete edastamine Toonerimees.ee volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus). Isikuandmete töötlemine toimub Toonerimees.ee ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Juurdepääs isikuandmetele on Toonerimees.ee töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
Toonerimees.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmeteid saab muuta Toonerimees.ee e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@toonerimees.ee

Isikuandmeid säilitab Toonerimees.ee kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Toonerimees.ee on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Toonerimees.ee õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisulisne allkirjastatud avaldus e-posti teel info@toonerimees.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb saata avaldus e-posti teel info@toonerimees.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

HSGoup Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
HSGoup Grupp OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@toonerimees.ee.